product

Yn ddiweddar, trefnodd y Huangyan YJIE Plastics Co, Ltd Weithwyr i gynnal gweithgareddau cymorth myfyrwyr hydrefol 2020 yr hydref. Aeth bron i 50 o wirfoddolwyr o'r Cwmni i'r ysgol ac anfon grantiau a chyflenwadau ysgol at 242 o fyfyrwyr tlawd yn yr ardal. Cyfanswm y grantiau oedd 352,700 yuan.

“Daw’r grantiau hyn gan unigolion sy’n gofalu’n gymdeithasol a chwmnïau gofalu sy’n noddi myfyrwyr mewn parau un i un. Mae'r cwmni'n ymgorffori'r grantiau yn y 'Gronfa Cymorth i Fyfyrwyr' ar gyfer gweithredu a rheoli, ac yn gweithredu cronfeydd arbennig at ddibenion arbennig. Rhowch help i blant sy'n ei chael hi'n anodd mynd i'r ysgol, ”

] Beth bynnag, mae'r Gweithwyr nid yn unig yn gwneud y gwaith yn ofalus cyn i'r grantiau gael eu rhoi, ond hefyd yn annog y derbynwyr i fod yn ddiolchgar ac yn llwyddiannus yn eu hastudiaethau, a dod yn bobl gadarnhaol.


Amser post: Hydref-12-2020